Proclaimer

Proclaimer Betjeman & Barton

1. PROCLAIMER VOOR
De Droom van Utrecht (Kamer van Koophandel: 71930477) Verleent u hierbij toegang tot:

 • www.droomvanutrecht.nl ("de Website”) en nodigt u uit om de door ons aangeboden informatie en diensten af te nemen.

Wijzigingen website

 • De Droom van Utrecht kan op deze website op elk moment de inhoud aanpassen of onderdelen verwijderen. Aan u als bezoeker zullen wij daar niet steeds een specifieke mededeling over doen.

2. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zorgvuldigheid

 • De Droom van Utrecht werkt hard om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Mocht u stuiten op een onjuistheid dan horen wij dat graag via info@droomvanutrecht.nl.

Voor alle duidelijkheid: Geen garantie

 • De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Bij hyperlinks

 • Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden zal De Droom van Utrecht geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Uiteraard geldt ook hierbij de zorgvuldigheid onder punt A.

3. AUTEURSRECHTEN

De rechten zijn van De Droom van Utrecht

 • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op de Website liggen bij De Droom van Utrecht.
 • Een werk van De Droom van Utrecht gebruiken kan, maar dan alleen onder de volgende voorwaarde:

Toestemming

 • Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van De Droom van Utrecht.
 • Dit geldt niet voor regelingen van dwingend recht zoals het citaatrecht. Dit is uw recht om onze materialen op een passende wijze, o.a. met bronvermelding, te citeren.

4. OVERIG

Wijzigingen

 • Deze proclaimer kan wijzigen, De Droom van Utrecht zal hierover wanneer mogelijk een mededeling doen op de website.

Vragen

 • De Droom van Utrecht staat altijd open voor al uw vragen. Hebt u een algemene vraag of een vraag over deze proclaimer, neem dan contact op via info@droomvanutrecht.nl.

Versie

 • De huidige versie is 1.0 d.d. 19/09/2023.